1
    Per poder votar el proper dia 13 de desembre, cal tenir present la següent informació:
     
 

HORARI i LLOC DE VOTACIÓ

Dies: 13 de desembre de 2009
Horari: de 9:00h a 20:00h
ininterrompudament.
Lloc: Cr. Sant Rafel, 3 - Montbrió del Camp (antiga Ditada)

   
  PREGUNTA

“ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT A LA UNIÓ EUROPEA?”

   
  QUI PODRÀ  VOTAR

Totes les persones empadronades a Montbrió del Camp i que en data 13 de desembre del 2009 tinguin 16 anys.

   
 

DOCUMENTS ACREDITATIUS

Per poder exercir el dret a vot els votants hauran d’acreditar la seva identitat i la residència habitual a Montbrió del Camp.

Acreditació de la identitat
▪ Els considerats ciutadans espanyols per imperatiu legal: el carnet d’identitat o carnet de conduir.

▪ Els estrangers comunitaris: el carnet d’identitat del país d’origen.

▪ Els estrangers no comunitaris residents: el document d’identitat d’estrangers residents (NIE).

▪ Els estrangers empadronats sense permís de residència: el passaport del país d’origen.

Tots aquests documents acrediten la identitat i l’edat de les persones, malgrat que estiguin caducats.

Acreditació de la residència
▪ Si consta en el document identificador l’adreça al municipi, queda acreditada.

▪ Si no hi consta una adreça, o és d’un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència exhibint a la mesa electoral el certificat o el volant d’empadronament, de data posterior a la del document identificador.

1